Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

(stanovené v souladu s ustanovením § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, všechny v platném znění) 

Firma 

Miloš Vaníček

Slatina 199

273 26 Olovnice

IČO 16114230

DIČ CZ6109120875 - nejsem plátce dph

email: milos@mbindustry.com

odkaz na web: https://m-bindustry.com/

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží kupujícímu, vzniká doručením elektronické objednávky kupujícího prodejci https://m-bindustry.com/

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Objednávka je považována za závaznou 12 hodin po jejím doručení prodávajícímu. O doručení objednávky prodávajícímu budete informováni formou e-mailu. V době od doručení objednávky kupujícího prodávajícímu do 12 (dvanácti) hodin od tohoto doručení má kupující možnost objednávku zrušit písemně na emailu:milos@mbindustry.com  nebo telefonicky na tel: +420 721797191 a to bez udání důvodu.

Pokud tak učiní po této lhůtě, je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu v případě, že již došlo ze strany prodávajícího k vynaložení prokazatelných nákladů v souvislosti se zajištěním zboží.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její části v případech kdy:

 • kupující zadal v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti
 • změnila se výrazným způsobem cena
 • bez udání důvodu
 • objednané z boží není k dispozici

V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu a to bezodkladně po zjištění některého z výše uvedených důvodů. Případně k vyřízení reklamace dojde při našem pravidelném rozvozu v určitých lokalitách.

Dodací podmínky

Dodací lhůta

V naší nabídce je mnoho zboží. Naší snahou je zajistit dodávky objednaného zboží v co nejkratším možném termínu (nebo domluveném termínu), záleží také na druhu zvolené dopravy. V průběhu objednání zboží ze strany kupujícího se může stát, že požadované zboží již nebude skladem (nebo v požadovaném množství), nastane-li takový to případ budeme kupujícího kontaktovat. V případě, že není možné zajistit dodávku zboží v domluvené lhůtě, budeme po zjištění této skutečnosti kupujícího taktéž neprodleně kontaktovat a bude naší snahou se dohodnout na dalším postupu ke spokojenosti kupujícího. V případě, že kupující nepřistoupí na dohodu, má možnost bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy. Zboží skladem doručení do 3-4 dnů. Zboží které není skladem do týdne a které není ani u dodavatelů, budeme zákazníka o dostupnosti informovat.

Doprava

Objednané zboží bude dle domluvy doručeno prostřednictvím přepravní společností,pošty nebo naší vlastní přepravou.

Kupující má tedy možnost si vybrat způsob dopravy objednaného zboží ze tří variant:

Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je kupující povinen toto nahlásit na místě řidiči. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat rovněž prodávajícího. Na pozdější reklamaci nemusí být brán ze strany přepravce zřetel. 

Osobní odběr zatím není možný

 Platební podmínky

Kupující má jednu možnost způsobu úhrady objednaného zboží :

Platbu převodem na číslo účtu 8147462900/5500, variabilní symbol je číslo objednávky

Zasíláme zatím jen po ČR.Ostatní státy po domluvě.

Reklamace

Zákonné odstoupení od smlouvy do 14 dnů

reklamační lhůta 30 dnů

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu, informovat jak přepravce, tak i prodávajícího. Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv prodávající (tato podmínka se vztahuje na dopravu zvolenou jiným přepravcem, ne na náš vlastní rozvoz).

V případě reklamace zboží, prosíme zákazníky aby ponechali obal a výplň balíku v původním stavu. Poslouží k prošetření reklamace u dopravní společnosti.

Pokud přijaté zboží vykazuje vady, musí je kupující uplatnit bez zbytečného odkladu. (zákon říká v § 599, že „kupující musí vady uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců po převzetí věci.“)

Záruční doba na poskytované zboží (pokud není výslovně uvedeno jinak) je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamaci může kupující uplatnit na e-mailu:milos@mbindustry.com nebo telefonním čísle +420 721797191.

Popis reklamace musí obsahovat:

 • označení reklamovaného zboží
 • přesný popis závady
 • datum nákupu zboží
 • Vaše kontaktní údaje

Záruka se nevztahuje na zboží, které:

 • nemá kompletní původní dokumentaci (faktura, doklad o zaplacení, dodací list, záruční list)
 • bylo poškozené při přepravě (nutno řešit s přepravcem)
 • bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené)
 • bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj)
 • zboží je doručeno k reklamaci po uplynutí záruční doby
 • bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží

Reklamované zboží kupující dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady. 

 Ochrana osobních dat

Naše firma respektuje Vaše soukromí. Abychom mohli objednávky řádně zpracovat a doručit, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tyto údaje používáme výhradně k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, k vyhotovení daňového dokladu (faktury), za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi. Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nebudeme jakkoliv poskytovat třetí osobě a použijeme je pouze v rozsahu nezbytném k řádnému zajištění Vaší objednávky.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“